Be ChatGPT undervisa dig i engelska

Dags att prova ChatGPT

 


Du har säkert läst om den spännande kapplöpningen mellan Google och Microsoft för att komma med den bästa AI-chatboten. Det skrivs mycket om ChatGPT just nu i sociala medier och man diskuterar den växande oro som finns över den potentiella inverkan de kan få på samhället. 

Det går med rasande fart nu. Verktyget är i sin linda och ChatGPT3 är snart passé för redan står ChatGPT4 i farstun och väntar. En versionssiffra som snabbt kommer att bli föråldrad. 

Vad är ChatGPT för något egentligen? Är detta verkligen något som berör oss skolbibliotekarier? 

Chat­GPT är en AI-modell som skapades av företaget OpenAi. ChatGPT kom till oss så sent som i slutet av 2022 och har spridits hisnande snabbt och redan vänt upp och ner på vårt traditionella sökande med hjälp av t ex Google Sök.

Chatboten har tränats i att se mönster i textmassor för att kunna urskilja hur text och ord brukar höra samman. På det sättet blir texten anpassad och låter mänskligt. Textmassan som den jobbat med består av all den text som fanns tillgänglig på internet fram till 2021! En textmängd som ingen skulle klara av att kunna läsa ens under en mansålder. Det skulle krävas 57 miljarder år att läsa allt!

Med ChatGPT chattar du med en som på andra sidan skärmen vänligt svarar på dina frågor och som kan ge svar på allt. Den kan skriva berättelser, sam­man­fat­ta tex­ter, ska­pa da­tor­pro­gram, ge åter­kopp­ling på och för­bätt­rings­för­slag på tex­tut­kast, planera lektioner m m.  Jag gjorde en försök med att be den skriva en saga: Skriv en saga om en flicka som går in i en skog och träffar en räv som kan tala. Vilket den gjorde med utmärkt resultat. Läs den här!

Denna förändring som vi nu plötsligt fått i våra knän ställer nya krav på oss skolbibliotekarier och lärare. Vi befinner oss i en helt ny informationsvärld där den artificiella informationen har gjorts till våra personliga assistenter. Vi söker inte längre med några sökord utan vi samtalar med våra till synes så mänskliga kommunikationspartners. Google Sök, i vars ruta vi skrev våra söktermer och sedan fick tillbaka förslag på ett antal webbsidor, har snart förpassas bort till ett dammigt hörn av internet.

Vi behöver ett helt nytt förhållningssätt och nya strategier. Vi behöver ny kunskap. Forskaren Linda Mannila talar om begreppet AI-läskunnighet (AI-literacy) och AI readiness (publicerad på Encell).

Kan vi inte bara strunta i det? Men är detta inte något som just nu är hett och som kommer att falna?

Nej.

ChatGPT är här redan och kommer än mer att bli ett viktigt vardagsverktyg, t ex i att inspirera till texter och textbearbetning på olika sätt. Självklart kommer eleverna att hitta till det här verktyget. – och har redan gjort. Vi skolbibliotekarier måste kasta oss ombord på det här tåget för att hjälpa till med den nya kunskapen; AI readiness.

Har du testat ChatGPT - https://chat.openai.com/chat? Tyvärr har den varit helt överlastad den senaste tiden och servrarna har inte klarat av trycket, men försök igen.


De här inläggen ingår i inläggssviten om ChatGPT;

Dags att prova ChatGPT
ChatGPT är inte felfri
ChatGPT - ett verktyg vi inte vill vara utan

Image by deean from Pixabay 

Läs mer om ChatGPT på Wikipedia.

Kommentarer