AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

ChatGPT - ett verktyg vi inte vill vara utan

 


ChatGPT har inte bara en baksida utan även en rejäl framsida som vi alla kommer snart att använda oss av. ChatGPT är ett arbetsbesparande verktyg: att användas för inspiration, att skriva berättelser, skriva utkast till veckobrev, sam­man­fat­ta tex­ter, programmera, ge åter­kopp­ling och för­bätt­rings­för­slag på tex­tut­kast, planera lektioner, framställa elevmaterial m m - listan kan göras lång. 

Smörgåsbordet över vad ChatGPT kan göra är stort! Här har du ett gratis arbetsredskap som kan underlätta och förenkla. Det svåra tycker jag är att komma på h u r och v a d  som ChatGPT kan göra för just mig som användare. Min fantasi har gått i ide och jag får luta mig mot andras eminenta förslag. Fundera du också över vilka uppgifter som du gör i ditt jobb, eller på fritiden, som ChatGPT kan hjälpa dig med. Dela gärna med dig!

Det är också så ovant att formulera sig så här med en AI på andra sidan skärmen. Så annorlunda, att istället för att söka på ord, chatta med den här ickemänniskan som verkar så mänsklig. Det är svårt att tänka om.

Här har du några tips som kan vara bra: Tänk på t ex att du kan ha flera chattar igång. I och med att man i samtalet håller sig inom samma kontext så fungerar det som ett samtal mellan dig och ChatGPT. Det blir därmed kontinuitet som bär framåt genom de frågor man ställer. Tänk också på att ge ChatGPT så mycket information som möjligt så blir resultatet ännu bättre. Ge riktlinjer avseende mål, innehåll och mottagare.  Bedöm AI-resultatet efterhand, gå vidare med att redigera och komplettera information i chatten. Det går alltså utmärkt att be ChatGPD att utveckla sina svar. 

Man kan också be att få responsen i en speciell form, t ex diagram, punktform. Vill du att den ska skriva programmeringskod så är det bara till att be den göra det. 

Är du nyfiken på fler exempel? Sök på Google: ”Chat­GPT prompts”. I Johan Falks bok hittar du också en mängd frågeexempel och de svar som då ChatGPT gett. Det är med skräckblandad förtjusning jag tittar på ChatGPT:s repertoar.

Frågeexemplen och förslag på hur man kan jobba med ChatGPT i skolan hittar du i del 2 i boken. Utmärkt att kunna tipsa sina lärare om och därmed introducera hur verktyget fungerar. 

Som exempel har jag stulit en fråga som Johan gav till ChatGPT: 

Kan du ge mig en lista som elever kan använda för att bedöma sina egna uppsatser? Det gäller en uppsats om hälsa, kost och träning. Gymnasiet.

Jag ställde samma fråga till Perplexity. Resultatet blev följande:

Elever kan använda följande lista för att bedöma sina egna uppsatser om hälsa, kost och träning på gymnasiet:1. Är ämnet tydligt definierat?2. Har jag använt korrekt grammatik och stavning?3. Har jag använt tillräckligt med källor för att stödja mina argument?4. Har jag skrivit en introduktion som fångar läsarens intresse?5. Har jag skrivit en slutsats som sammanfattar mina argument och ger läsaren något att tänka på?6. Har jag organiserat min uppsats på ett logiskt sätt?7. Har jag använt tillräckligt med exempel för att illustrera mina poäng?Det är också viktigt att eleverna tar hänsyn till lärarens bedömningskriterier när de bedömer sin egen uppsats

Lärare i ämnet Idrott och hälsa sätter betyg främst efter hur elever har tagit till sig och kan tillämpa rörelser i de vanligaste idrotterna

. Bedömningen avser elevens kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur eleven genom regelbunden fysisk aktivitet kan främja sin egen hälsa


Bing har också sin variant av chatbot. Det var spännande att idag få testa den. Eftersom den nu ligger integrerad i Windows 11 kommer jag nog att använda den parallellt.

Johan Falks bok är en guldgruva för oss som vill veta mer om ChatGPT. Gå till sidan  https://github.com/Itangalo/AI-Education Där kan du ladda ner olika format av boken. 

Här kan du ladda ner hela boken i pdf av Johan Falk! En bok som går att läsa online och som kontinuerligt uppdateras.

Avslutar så här i början av mars när vårkänslorna börjat ge sig tillkänna med en dikt som jag bad Perplexify AI om att skriva: ... Genom att klicka på alternativet Detailed fick jag även tips på hur jag själv skulle kunna skriva en dikt om våren (med hänvisningar till källorna):


Testa, lek och lär! 

  • OpenAI
  • Bing
  • Perplexity AI (mindre kapacitet när det gäller textmängd)
  • Google kommer med en AI driven chattbot som heter Bard och som kommer vara inbakad i sin sökmotor.

Image by Alexandra_Koch from Pixabay 

Kommentarer