Boktips på video

AI chatbot att testaHar du testat den svenska AI-språkmodellen? Kanske inte fullt ut lika kompetent som OpenAI:s men väl värd att prova  i synnerhet när det gäller närliggande områden i det nordiska språkmiljön.!  GPT-SW3 (ai.se).

AI Sweden är en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken, och då främst svenska. Den bygger på samma tekniska principer som  GPT-3Kommentarer