What is AI - kort introduktion för eleverna

Snabbförpackning av allt om AI
En eloge till Fredrik Heintz, Linköpings universitet, som tar sig an den svåra uppgiften att presentera AI utifrån alla dess aspekter. Han gör det tydligt, intressant, kortfattat och enkelt !  10 minuter kort introduktion - lämplig i arbetslaget eller personalmötet.

Vad är AI i regi av Internetstiftelsen. Imponerande hur bra det är sammanfattat utan att det blir tråkigt! Allt om AI i racerfart utan att det blir korvstoppning! En video att sätta på repris ett antal gånger och diskutera tillsammans!


Internetstiftelsen. (2023). Vad är AI, eller artificiell intelligens? Fredrik Heintz, Linköpings universitet [YouTube Video].  https://www.youtube.com/watch?v=PJJryrfvlnw

Kommentarer