"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Hur mår skolbiblioteken i USA?Tre biblioteksguror Mike Eisenberg, David Lankes och Beth Patin ger klokskap i podden Ack! School Libraries under Attack!

I det här avsnittet gör de nedslag i den nuvarande och framtida situationen för skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarierna i USA.

Vi kommer en bit in i programmet och skippar det inledande pratet: Episod 31.

I podden tas det upp problemen med att antalet professionella skolbibliotekarier på skolorna i USA minskar, samtidigt som bokcensuren ökar. Skolbiblioteken utmanas över hela landet. Trots att "school librarians are one of the the only group of educators directly charged with addressing the serious information & technology issues facing children and their parents and teachers; issues like social media use, mis/dis-information, information access & use, AI, and critical information & technology skills."

Det största skoldistriktet i Texas har meddelat att biblioteken kommer att försvinna och ersättas med disciplincenter dit lärare kan skicka elever som missköter sig. Bibliotekarie- och mediespecialisttjänster i 28 skolor kommer att tas bort som en del av skolinspektör Mike Miles initiativ för ett "nytt utbildningssystem". 

.... och det är inte ett aprilskämt......

Vad är det som händer med skolbiblioteksverksamheten i USA? Varför? Vart är vi på väg? Vad kan göras åt det? - Detta är frågor som diskuteras av de tre i denna intressanta podd!

__________


Patin, B., Lankes, D., & Eisenberg, M. (2024). Episode 31 (March 2024): Ack! School Libraries Under Attack! Libraries Lead. Podd. Myftpupload.com. https://1n2.b2c.myftpupload.com/episode-31-march-2024-ack-school-libraries-under-attack/

Salam, E. (2023, July 29). Houston school district to turn libraries into disciplinary centers. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2023/jul/29/houston-school-district-libraries-book

Sainato, M. (2024, March 5). Library cuts and teachers quitting: Texas’s takeover of Houston schools. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/05/texas-houston-independent-school-district-takeover

Bilden skapad med hjälp av Midjourney

Kommentarer