I valet och kvalet

Revolutionerande uppdatering av ChatGPT - GPT-4o
ChatGPT fortsätter att utvecklas. 13 maj gavs detta tillkännagivande: 

"GPT‑4o - It’s smarter, understands images, can browse the web, and speaks more languages."

Självklart var jag tvungen till att prova! Att nu kunna använda ChatGPT till att söka på nätet är ju ett lyft! Jag började lite försiktigt att testa denna funktion. 

Jag bad om sammanfattning kring händelserna som nyligen skett när det gäller trollfabrikerna som Sverigdemokraterna stått bakom?

Jag fick följande svar:

"Nyligen har det uppdagats att Sverigedemokraterna (SD) har varit inblandade i att driva så kallade "trollfabriker." En trollfabrik är en organiserad verksamhet där nättroll och bloggare sprider propaganda och vilseledande information på internet med syftet att påverka opinionen och skapa en falsk bild av starkt stöd för vissa åsikter.

Enligt rapporter har dessa aktiviteter inkluderat att systematiskt sprida SD:s budskap och angripa politiska motståndare genom anonyma konton på sociala medier. Dessa konton har utgett sig för att vara vanliga medborgare, vilket skapar en illusion av bred folklig förankring och stöd för partiets politik. Det har också framkommit att personer med kopplingar till SD har administrerat och organiserat dessa kampanjer【English - Sverigedemokraterna (sd.se)】【Trollfabrik – Wikipedia】.

SD har sedan tidigare varit omdebatterade för sin användning av sociala medier för att driva politiska kampanjer, men de senaste avslöjandena om trollfabrikerna visar på en mer systematisk och organiserad strategi för att manipulera den offentliga debatten. Partiet har dock förnekat all inblandning och hävdar att de inte styr eller finansierar sådana operationer.

För mer detaljer och uppdaterad information, kan du läsa vidare på [Sverigedemokraternas officiella hemsida Sverigedemokraternas officiella hemsida] eller kolla in nyhetskällor som rapporterat om detta ämne."

Helt OK sammanfattning - men källorna!!! ???

.....

Jag gick vidare och tittade på vad denna nya uppdatering kan göra.... och förstår nu varför den är så revolutionerande!

Kolla deras videor kring hur modellen interagerar med personer som samtalar med AI:n. Hisnande och revolutionerande! Se t ex när den agerar domare i leken "Sax, sten och påse"! 

Det är svårt att fatta att vi är här - NU - där det sker samtal mellan människa och dator i realtid i ljud och bild.

Jag orkar inte ens titta på alla videorna som presenteras! Det blir för mycket att ta in!

Får fortsätta i morgon och ta ytterligare några videoportioner.....  Rapporterar vidare ....

Info om OpenAI:s GPT-4o

En AI-modell som kan hantera text, ljud, video och bilder i realtid. En språkmodell som är ett stort steg mot ökad naturlig interaktion mellan människa och dator. Modellen kan både ta emot och generera text, ljud och bilder och är snabbare och mer kostnadseffektiv. Den kan reagera på ljudinmatning som är lika snabb som mänsklig reaktionstid. GPT-4o är särskilt bra på att förstå och hantera visuell och ljudbaserad information, men också att prestera ännu bättre än tidigare på flera språk. 
Språkmodellen ned dessa text- och bildfunktioner är tillgänglig gratis i ChatGPT - dock med begränsad tillgång

Kommentarer