I valet och kvalet

Utforska funktioner i GPT-4oJag har nu pratat med den! GPT-4o (Omni). Men jag blir nervös och stressad! Men antar att vi alla snart vänjer oss vid det här.... att sitta och prata med en AI!

.... och tack o lov att det går att radera den tokiga chatten man haft med den :-)

Den nya snackisen GPT-4o visar på en hel mängd funktioner. OpenAI:s GPT-4o visar på den omvandling som nu kommer att ske inom utbildning (se speciellt videon om handledning i matematik). 

 • Tidigare röstverktyg hade en fördröjning i samtal men här sker det omedelbart! Den kan lyssna och tala samtidigt. Och precis som vi gör i samtal mellan oss människor kan du avbryta AI:n och ändå hålla konversationen flytande.... även om det känns oartigt :-)  
 • Kan analysera omgivningen och resonera genom att läsa av via kameralins.
 • GPT-4o har förinställda röster som pratar till dig på ett realistiskt sätt och fångar upp nyanser och känslor i tal. 
 • Modellen ger översättning i realtid på över 50 språk och översätter röstinmatningar omedelbart.
 • Fungerar muntligt som handledare. Sal Khan (Khan Academy) och hans son visar hur GPT-4o kan användas i handledning för ett matematiskt problem.
 • Agera som språklärare. 
 • Transkriberar möten
 • Delta som mötesdeltagare i ett onlinemöte och sedan sammanfatta vad alla sagt.
 • Sjunga en vaggvisa om ett ämne som du väljer.
 • Förstärka och komplettera ditt synfält genom att läsa av omgivningen och ge dig muntlig information som stöd vid synnedsättning.
 • m m 

Ge dig tid att i lugn och ro kika på filmsnuttarna i videogalleriet överst på OpenAI:s informationssida om GPT-4o (korta video på ca en minut) och se hur GPT-4o jobbar! 

Det är stora utmaningar vi står inför. Insikten och följderna av detta paradigmskifte när det gäller AI i våra vardagsliv är omöjligt att greppa och förstå. Vi sitter här plötsligt med något i knät som vi inte riktigt vet vad det är eller hur vi ska hantera. Lite som att ha fått en alien i knät .....

Våra elever, och vi, behöver lära oss interagera med AI:n på ett otal olika sätt. Ställa relevanta och tydliga frågor och kunna analysera resultatet med ett analytiskt och källvärderande förhållningssätt. Färdigheter som i sin tur bygger på god språk- och läsförmåga och som vilar på viktiga rotkunskaper som är kopplade till en grundläggande bildningsnivå. Det handlar med andra ord om en komplicerad mix av både traditionell kunskapserövring och ett helt nytt sätt att erövra kunskap. Förmågor som måste vara i symbios med varandra för att kunna fungera.

Det behövs strategier för hur vi i skolan ska integrera detta. Och det måste ske nu! Kommentarer