"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Vi kan inte blunda....Joel Rangsjö har skrivit en viktig artikel med rubriken Vi kan inte blunda för AI - det är en ny värld vi går in i. Joel tar upp och visar på exempel på hur svårt det idag är att veta om bilden eller videon man ser är på riktigt eller inte. Men belyser också faran av att hela tiden gå omkring och vara konspiratorisk och betydelsen av att också ha källtillit. Joel tipsar också om en chatbot man kan använda tillsammans med sina elever. Cicero-GPT, skapad av Kim Elman, är en chatbot som syftar till att utveckla sinnet för ett källvärderingstänk.

En studie vid MIT har nyligen visat att konversationer med AI-baserade chattbotar kan ha en betydande mildrande effekt på konspiratoriska övertygelser. Genom att använda en icke-dömande och faktabaserad samtalsstil lyckades forskarna visa att sådana interaktioner kan bidra till att minska förtroendet för desinformativa mediakanaler och främja en mer objektiv syn på världen.

Genom att använda den senaste teknologin från OpenAI erbjuder Cicero-GPT användarna möjligheten att utforska sina tankar utveckla nya perspektiv och öka sin kunskap inom relevanta områden. 

Gå vidare till Cicero-GPT …


Rangsjö, J. (2024). Vi kan inte blunda för AI - det är en ny värld vi går in i - Pedagog Jönköping. Jonkoping.se. https://pedagog.jonkoping.se/blogglistning/bloggarkiv/2024-05-06-vi-kan-inte-blunda-for-ai---det-ar-en-ny-varld-vi-gar-in-i

Elman, K. (2024, April 21). Introducerar Cicero-GPT. Psykologisktforsvar.se. https://www.psykologisktforsvar.se/introducerar-cicero-gpt/

‌Bilden är AI-genererad

Kommentarer