"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Om bloggen - Monica Nilsson-Ehrenstråle

SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN - Monica Nilsson-Ehrenstråle

Bloggen är en idéresurs med förtecken digital delaktighet - där det också finns möjlighet till interaktion med dialog och individuell handledning.

För mig har det alltid varit givande att få jobba tillsammans med andra i olika lärsituationer. Jag hoppas därför på att du kan ha glädje av tipsen. Men gärna också hör av dig så kan vi jobba tillsammans.

Under många år har jag varit engagerad i skolbiblioteksvärlden; som föreläsare, författare och bloggare. Monica Nilsson hette jag på den tiden, men som omgift blev det Monica Nilsson-Ehrenstråle.

Tre böcker har det blivit som ger konkreta tips om hur man kan jobba i skolbiblioteket med att på olika sätt ge våra elever verktyg för informationshantering. Och gnistan finns kvar genom mitt engagemang i Skolbiblioteksresursen och som mamma till Åsneryd.
-Nilsson, Monica (2007). Informationsfärdighet i praktiken : skolbibliotekarier och lärare i samverkan. Lund : Bibliotekstjänst 
-Nilsson, Monica (2003). Informationsfärdighet i skolan : skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2003). Lund : Bibliotekstjänst 
-Nilsson, Monica (1998). Skolbiblioteket : skolans informationscentrum (1998). Lund : Studentlitteratur


Jag är också mamma till Åsneryd
Arbetet med bloggen sker helt ideellt. 

________

Monica Nilsson-Ehrenstråle


Du når mig via e-post:

Kommentarer