I valet och kvalet

Ny bra undervisningssajt till historieundervisningenNy bra undervisningssajt till historieundervisningen

Ny webbplats som museerna gemensamt lanserar och som riktar sig till skolelever har lanserats. Sverigeshistoria.se 17 museer bjuder på lektioner utifrån museernas miljöer och föremål - kronologist ordnat via en tidsaxel.  Ljud, bild och text blandas på ett intressant sätt. En komplett undervisningsplats med bra frågeställningar att diskutera. Mycket pedagogiskt, tydligt och överskådligt. Rekommenderas!


Kommentarer