I valet och kvalet

Läsförståelse på engelska ökar – minskar på svenska

 


Ny forskning: Läsförståelse på engelska ökar – minskar på svenska

En studie vid Göteborgs universitet har analyserat resultatutvecklingen bland 18–20-åringar i högskoleprovets läsförståelsedelar i engelska och svenska. Mellan åren 2012 och 2018 har resultaten i svensk läsförståelse sjunkit med 47 poäng. Samtidigt har resultaten i engelsk läsförståelse ökat med 37 poäng enligt samma skala. LÄS artikeln i Skolvärlden!

Hedman, E. (2022). Ny forskning: Läsförståelse på engelska ökar – minskar på svenska. @Skolvarlden_se. https://skolvarlden.se/artiklar/ny-forskning-lasforstaelse-pa-engelska-okar-minskar-pa-svenska

Kommentarer