AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Censur av böcker

 


När jag för många år sedan, tack vare mitt IVA-pris, fick möjlighet att åka till svenskbygderna i USA för att besöka ett antal skolbibliotek tillsammans med professor Jean Donham talades det mycket om "censorship". Ett område som jag, som svensk, inte tyckte var så aktuellt att prata om. Vilket dessa dessa amerikanska skolbibliotekarier ställde sig frågande till. I dag förstår jag dem bättre efter att ha tagit del av ett antal artiklar om det konservativa tryck som nu finns på skolbiblioteken: Att ta bort anstötande litteratur från skolbibliotekens hyllor. Jag skrev lite om det i ett tidigare inlägg - 25 november 2022 .

En lag har skapats i Florida som ger skolbibliotekarier och lärare ansvar att medvetet eller omedvetet inte ge tillgång till en bok som kan anses skadlig för minderårig. Att bryta mot detta kan innebära att de åtalas för brott! Detta har fått till följd att hyllor med böcker i skolbibliotek har täckts över eller tömts för att det inte finns tid att gå igenom alla böckerna. Lagen tolkas dessutom olika från skola till skola. Vissa påtryckningsgrupper och skolor inkluderar också böcker med HBTQ-tema som icke lämpligt att eleverna läser.

Artikeln hittar du här:
Woodcock, C. (2023, January 31). Florida Teachers Are Emptying Classroom Libraries to Avoid Going to Jail. Vice.com. https://www.vice.com/en/article/bvmq54/florida-teachers-are-removing-classroom-libraries-to-avoid-going-to-jail

Mer att läsa:

Florida Department of Education (n.d.). Library Media and Instructional Materials Training. Retrieved March 5, 2023, from https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/20562/urlt/8-6.pdf


Det finns också en Twittertråd:

‌https://twitter.com/FLFreedomRead

Photo by Maxim Lugina on Unsplash


Kommentarer