"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Grundkurs i AI - Internetstiftelsen
Missa inte Internetstiftelsen grundkurs i AI! Här får man en bra överblick över de olika delarna som man kan fundera omkring: "Vad är AI och hur används tekniken på olika ställen i samhället? Hur lär sig en AI och kan den tänka som en människa? Vad finns det för möjligheter och risker med datorer som blir allt mer självständiga? "

Det är ett omfattande material som man kan ta till sig i små portioner och gärna diskutera tillsammans med sina kollegor!
Kommentarer