"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

RISE och Skolverket bjuder på fortbildningRISE och Skolverket är i frontlinjen när det gäller att utbilda oss om AI på alla möjliga sätt.

På Vimeo delas webbinariet från 15 augusti (2023). - ChatGPT och skolan. Ta en - eller några - bitar i taget!

Det första avsnittet börjar med Fredrik Carlsson (RISE) som ger en grundläggande översikt över de stora språkmodellers möjligheter och begränsningar. Läckert och lättsamt presenterat! 
Skolan & GPT Del 1: Teknisk genomgång
 
Johan Falk (Skolverket) - som skrivit den fantastiskt bra övergripande texten AI i skolan tar sedan över och pratar om hur ChatGPT kan användas i skolan - eller inte ska användas.
Skolan & GPT Del 2: Skolverket

I detta sammanhang är det också värt att ta upp Danny Staceys kloka ord i sin artikel till lärare och alla oss andra i skolan :  Nyckelinsikter om AI Som Varje Lärare Bör Känna Till
  • AI kompletterar undervisningen, den ersätter den inte
  • AI kan göra misstag - den är inte alltid tillförlitlig
  • AI förstår inte eleverna som du gör
  • AI kan inte bedöma kreativitet, kritiskt tänkande eller samarbete
  • AI återspeglar mänskliga fördomar - den är inte neutral
  • AI ger initiala förslag, men inte slutgiltiga lösningar
  • Mänsklig omtanke och visdom kan inte ersättas av AI

Skolan & GPT Del 3: Exempel Alice Heiman och Alicia Larsen

Skolan & GPT Del 4: Framtiden Luise Dürlich (RISE)

och det hela avslutas med en paneldiskussion

Skolan & GPT Del 5: Paneldiskussion

 .... och snart är det dags igen 30 okt.... och 31 okt. Förmodar att det även här kommer finnas möjlighet att se i efterhand.

Bilden skapad av Bings Image Creator

Kommentarer