Boktips på video

Vad är generativ AI?


Det är många nya termer och begrepp som valsar runt nu i IT-världen. Vad betyder egentligen förkortningen ChatGPT?

Chat Generative Pre-trained Transformer. Generativ AI talar om att det är ett program som skapar, manipulerar eller framställer data på konstgjord väg som t ex bilder, ljud eller text - som tidigare inte existerat och kan lösa problem och assistera användaren på olika sätt.

Chat GPT, som producerar mänsklig text, och Dall-E, som kan skapa realistiska bilder från skriftliga promptar, är några av de mest kända exemplen på generativ AI. 
  
Generativ AI använder sig av maskininlärning och är tränade på olika sätt för att bearbeta stora mängder data. ChatGPT har tränats på textsekvenser.

Men för att ChatGPT ska kunna jobba effektivt med oss måste vi också kunna kommunicera effektivt med den, d v s skriva bra uppdrag - promptar. 

Vilket inte är så lätt! En av morgondagens nya jobbtitlar blir därför säkert AI-prompt-konstruktör...

Ett rikt, flexibelt och kreativt ordförråd är förutsättningen för att skapa bra promptar! Vi har en lång historia i att vara informationsexperter. Nu laddar vi om! Som skolbibliotekarier har vi nu verkligen en krattad manege! Vi behövs! Både med att öka elevernas läsfärdighet och att visa på och handleda strategier i att prata med generativ AI!

  


Bilden skapad genom Bing Image Creator

Kommentarer