Boktips på video

Vad behöver vi prata med eleverna om när det gäller AI?

 


Förståelsen för grunderna i hur AI-system fungerar och hur vi bäst interagerar med dessa, kommer att bli en grundläggande form av läskunnighet. Det kommer att förändra lärandet i skolan - eller rättare sagt vad vi lägger i begreppet kunskap och vad lärande är. Allt detta kommer att ställas på ända - samtidigt som grunden är kvar; skriva, läsa, räkna, analysera, begrunda.... osv.

Det gäller att vi - pedagoger och skolbibliotekarier - hänger med och sätter oss in i ett nytt sätt att förhålla oss och agera med olika generativa AI-verktyg i vår vardag. 

"Det är inte bara en teknisk revolution vi står inför, utan en kulturell och social omvälvning. Och medan tekniken rusar framåt, känns det som att vår beredskap och förståelse kryper fram i snigelfart.

Det är dags att agera. Inte imorgon, inte nästa år, utan NU. För varje dag vi väntar, riskerar vi att lämna våra barn oförberedda för den värld som väntar dem. Vi måste tänka större, agera snabbare och engagera oss djupare. Framtiden väntar inte, och vi har inte råd att halka efter." Danny Stacey (AI i utbildning - Linkedin).

Hur bra denna informationsutveckling än är så finns det fallgropar. Vi måste vara där på arenan där eleverna befinner sig och tillsammans med dem diskutera viktiga frågeställningar kring allt det här nya. 

Danny Stacey lyfter fram en artikel från MIT Technology, som belyser sex viktiga frågor som vi bör ta upp med våra barn/elever när det gäller artificiell intelligens:  

1. Glöm inte: AI är inte din vän 
2. AI modeller ersätter inte sökmotorerna 
3. Lärare kan anklaga dig för att använda en AI när du inte har gjort det 
4. En del algoritmer är utformade för att få dig ansluten och kan visa dig dåliga saker 
5. Kom ihåg att använda AI på ett säkert och ansvarsfullt sätt 
6. Missa inte vad AI faktiskt är bra på


LÄS MER i artikeln.

Läs också Dannys artikel 


________


Stacey, D. (2023). AI i Klassrummet: Framtiden Kräver Handling Nu – EDUAI.SE. Eduai.se. https://www.eduai.se/2023/09/11/ai-i-klassrummet-framtiden-kraver-handling-nu/

Williams, R., & Heikkilä, M. (2023, September 5). You need to talk to your kid about AI. Here are 6 things you should say. Ampproject.org; MIT Technology Review. https://www-technologyreview-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.technologyreview.com/2023/09/05/1079009/you-need-to-talk-to-your-kid-about-ai-here-are-6-things-you-should-say/amp/

Bilden skapad av Bings Image CreatorKommentarer