"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Den lyckligt ovetandeJag trampar på i områden som jag inte är expert inom. Även om jag skriver mycket om digitala verktyg är jag ingen expert. Jag är lyckligt ovetande där jag går i min lilla värld.  Jag sniffar lite på ytan här och där men snavar många gånger på felbenämningar av begrepp, missförstånd kring övergripande begreppsområden och ibland trampar jag helt ner i det digitala missförståndsträsket. Men jag traskar ändå lyckligt ovetande vidare på min upptäcktsfärd i den digitala världen - och delar mina nedslag med er på bloggen. 

Och mumlar: Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. .... även om jag hör några  viska: Att vara ovetande om sin egen okunskap är den ovetandes sjukdom :-)

Vi mindre vetande behöver våga även om vi inte kan - eller tror oss kunna. Vill vi inte visa vår okunskap vågar vi inte heller prova. Genom att vara de här tokarna som vågar göra bort oss kan vi kanske också få fler i vår omgivning att våga gå ut på okänd mark med öppet sinne. 

På så sätt kanske vi kan väcka andras nyfikenhet och engagemang - både hos lärare och elever.  

Om jag själv ska vilja utforska och ta reda på något så börjar det alltid med att jag blir nyfiken. Så är det för oss allra flesta, alltså både för lärare och elever. 

Jag tror att det är viktigt att vi berättar att vi själva är osäkra. Men att vi gärna vill prova. Visa på en miljö där det är tillåtet att utforska - och att misslyckas. Ett prövande förhållningssätt där nyfikenheten och upptäckarlustan är motorn.

Stimulera både elever och lärare till att fråga, upptäcka, ifrågasätta och vara nyfikna och öppna för olika tekniker när det gäller innehåll och utformning av information.

Vi lär oss på olika sätt. Själv provar jag mig fram - innan jag lärt mig verktyget. Jag leker, testar och försöker skapa direkt. På så sätt leder jag mig successivt fram till svaren på de problem som verktyget ger mig i min okunskap om hur det fungerar. Jag klickar och klickar och ser vad som händer.

Som skolbibliotekarier står vi nu mitt i ett digitalt informationslandskap som är inne i en fas av oerhörd förändring. Alla stapplar vi framåt i detta okända landskap.
  • Våga säga att du inte kan, men att du ska ta reda på det.
  • Våga prova.
  • Våga misslyckas.

Kommentarer