"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Utmaning i MIK: Lära eleverna arbeta med promptarJust nu går allt så snabbt. När internet kom skedde det så där lagom långsamt. Vi erbjöds kurser och allt gick i sin lugna lunk och vi kunde ta det hela med lite ro.

Så ej fallet nu. 

Kunskap om hur du arbetar med ett AI-verktyg är förutsättningen för framgångsrikt resultat - både när det gäller bildskapande eller textresultat via AI. Allt det nya i AI-världen förändrar vårt lärande och vår informationshantering. Vi kan inte längre bara sitta och vänta på den där kursen utan måste själva ta tag i det nya som vi ska lära oss. Formerna för lärandet blir annorlunda och utspritt. Vi får ett individuellt lärande där vi själva - var och en av oss - tar initiativet till ett omvärldsblickande onlinelärande utifrån våra egna preferenser och intentioner. 

Begreppet promptskrivning landade helt plötsligt i vår begreppsvärld. Verktyget är här - men vi har svårt att hitta manualen! 

Att skriva bra promptar är redan en viktig del i en persons digitala kompetens - precis som vi tidigare lärde oss skriva bra sökfraser i Google. 

Johan Henriksson skriver i en utomordentlig artikel om skillnaden mellan bra och dåliga promptar. En skillnad som skiljer ut guldet från gruskornen. Precis som det gjorde när vi i internets barn- och ungdom lärde oss att skriva tydliga söksträngar.

Skolbibliotekarier kan spela en nyckelroll i att stärka och utveckla kommunikationen mellan elev och AI-verktyg. Precis som att lära sig färdigheterna för att effektivt söka i en online-databas, måste eleverna lära sig att prata med AI!  Av stor betydelse i arbetet tillsammans med AI-verktyg har nu hamnat behovet av ett rikt ordförråd med en flexibilitet i angreppssättet.

Samtidigt har källvärderingen har blivit än mer viktigare. Hur ska eleverna kunna veta vad som är korrekt och inte bara hitte-på eller har subjektivt angreppssätt? Skolbiblioteksjobbet har blivit än mer  utmanande att tillsammans med eleverna djupdyka i de olika chatbotarnas resultatredovisningar och dess uppdragsinstruktioner. Frågorna är många att ställa:

  • Kan vi lita på det här? 
  • Hur kollar vi om det stämmer?
  • Finns det andra sätt att tänka och tycka?
  • Kan vi utveckla våra frågor till chatbotten?
Det finns dessutom områden för oro bland annat när det gäller sanningsenlighet, integritet, partiskhet och i högsta grad när det gäller fusk.

Det är en komplicerad och svårnavigerad resa vi har framför oss - men så spännande!

En resa som börjar redan i lågstadiet. Läs kommande inlägg på måndag! 

Henriksson, J. (2023, September 21). John Henriksson. John Henriksson. https://john-henriksson.com/blogg/konsten-att-skriva-ett-prompt

‌Bild genererad av Bings Image Creator


Kommentarer