"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Varför behövs AI-literacy i undervisningen?


I en artikel i TECHE av Matthew Hillier(tips från Danny Stacey - projektledare Stockholm stad, Utbildningsförvaltning), lyfts betydelsen av AI-literacy för att göra elever redo för en ny arbetsmarknad och att utveckla deras anställningsbarhet. Än så länge mest utifrån ett användarperspektiv. Så småningom tillkommer utvecklarperspektivet in i dessa färdigheter. "It is likely that as Generative AI becomes more embedded that a user-as-developer perspective should be added – as we see in the UNESCO digital literacy framework "(Hillier, 2023).

Hillier tar upp några aspekter som AI-literacy ska omfatta:

  • Etisk användning av AI-verktyg

Förslag på infallsvinklar att diskutera med elever: När ska den användas? Varför? Vem äger datan? Integritet? Algoritmtransparens? Inbyggd bias? Plagiat? Lag och allmännna etiska aspekter ? 

  • Kunskap och förståelse för AI:s möjligheter

Lärare kan tillsammans med eleverna utforska verktygens fördelar, risker och användningsområden. Med över 1000 tillgängliga AI-verktyg är det viktigt att få en övergripande förståelse för deras möjligheter och begränsningar för att kunna välja lämpliga verktyg. 

  • Effektiv användning av AI-verktyg

Förmåga att till exempel arbeta effektivt med att skriva promptar och förfina dem under arbetets gång. Hit hör också uppmuntran till att diskutera effektiviteten och relevansen av verktyget i förhållande till ämnet eller bedömningsuppgiften.

  • Utvärdering av AI-utfall

Att utvärdera kvaliteten på AI-resultatet är en nyckelfunktion då generativ AI är känt för att fabulera men ändå ge sken av att ge trovärdig information,  t ex falska referensangivelser. Att noga tänka och analysera kritiskt för att ge en utvärderande bedömning är viktiga färdigheter för att kunna bedöma kvaliteten på AI-genererade svar.

  • Användning och integration i praktiken med förändrade arbetsmönster

Generativ AI kan vara viktiga arbetsredskap i både studier och arbetsliv. Det är också viktigt att bygga medvetenhet om förändrade arbetsmönstren i framtida yrkesliv och förbereda eleverna för dessa.

_______

Ovanstående lilla lista är värd att diskutera skolbibliotekarier och lärare tillsammans!


------

Artikeln läste jag i ett tips från Danny Stacey ( projektledare Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen). Danny finns också på Linkedin

Hillier, M. (2023, March 30). A proposed AI literacy framework. TECHE.  https://teche.mq.edu.au/2023/03/a-proposed-ai-literacy-framework/

Bilden skapad av Bings Image Creator (DALL-E 3)

Kommentarer