What is AI - kort introduktion för eleverna

Ai har öppnat dörren till latmaskarnas paradis


Hur ska vi kunna klara kampen mellan ett utvecklat lärande och hotet mot lärandet i den nya AI-värld vi nu puttas in i? Denna spelplan där det å ena sidan finns en optimistisk syn på alla vinster AI kan ge oss och å andra sidan en mörk syn på hur etiskt användande av den nya tekniken kommer att sättas åt sidan. 

AI kommer att påverka vårt sätt att hantera information. Vi skaffar oss dessa digitala assistenter som handleder oss framåt i våra skrivprocesser, ger oss förslag och input på olika sätt. Eleverna får omedelbar feedback och individuellt anpassat stöd och slipper vänta på att läraren har tid eller som slipper att ensamma sitta där hemma och inte ha någon förälder som kan hjälpa till. Den digitala assistenten hjälper till med matteuträkningen, språkstudierna och analysen av texten hen ska lämna in i svenskan.

Men hur går det med ärligheten? Som skolbibliotekarier och lärare har vi lång erfarenhet av hur eleverna klippt och klistrat från internet och gjort till sitt eget. 

AI har öppnat dörren till latmaskens paradis.

Upphovsrättsligt är det en mardröm. Att lära eleverna hur man kritiskt bedömer varifrån information kommer ifrån är en viktig del av informationskompetens, men är nästan en omöjlighet när det gäller AI om informationen är inbakad utan källangivelser.

AI har också öppnat dörren till en fakevärld med påhittade texter och bilder som kan skapas av vem som helst.

Det känns som en omöjlig ekvation. Men genom att diskutera kan vi kanske forma utbildningen efter krav på nya sätt att hantera lärande så att vi kan interagera och integrera med ny digital teknik på ett ansvarsfullt sätt. Detta kommer att vara en stor utmaning för oss alla, såväl beslutsfattare som vi nere på gräsrotsnivå inom utbildningssektorn.
Kommentarer