What is AI - kort introduktion för eleverna

ChatGPT som författarhjälp - del 2
Som fortsättning på mitt tidigare försök att använda min digitala assistent för att bli en känd bestsellerförfattare :-) så bad jag den att fortsätta att hjälpa mig i denna strävan :-)

Jag:
Jag behöver bli bättre på att skriva. Jag har svårt att hitta variation i meningsbyggnad. Alltför ofta märker jag att mina inledande ord i meningar blir upprepningar och alltför ofta inledda med pronomen. Kan du handleda mig i en övning så att jag blir bättre på att använda ett mer rikt språk? Vi kan testa med att skriva en text om en kvinna som vaknar en morgon och som varken känner igen sin omgivning eller sitt eget utseende. Kan du hjälpa mig med det här?

ChatGPT:
Absolut! Vi kan definitivt arbeta med det. Här är en övning baserad på din idé:

1. **Första steget**: Försök att undvika att börja varje mening med ett pronomen eller med samma typ av inledande ord. Istället, använd olika typer av ord för att variera meningsstrukturen.

2. **Andra steget**: Låt oss skapa en kort text med variation i meningsbyggnad kring scenariot du nämnde.

Här är ett exempel på hur du kan börja:

"En svag gryning smyger sig in genom gardinerna när hennes ögon långsamt öppnas. Förvirringen är den första känslan som smyger sig in i hennes medvetande när hon möts av en främmande takstol som vilar ovanför henne. Intrycket av att vara instängd i en främmande vrå av världen sveper över henne som en kall vind genom ett ödsligt landskap."

Notera användningen av olika typer av ord och varierande meningstrukturer för att skapa en mer dynamisk text. Nu är det din tur att fortsätta texten! Fortsätt att experimentera med att undvika upprepningar och utforska olika sätt att skriva för att utveckla ditt skrivande ytterligare.

Jag:
Hon blundar igen för att åter igen öppna ögonen och se samma okända tavla ovanför ett skrivbord som hon inte heller känner igen. När hon reser sig upp ur sängen ser hon att hon inte har den där gamla slitna pyjamasen på sig som hon brukar ha. Utan i stället bär ett silkigt nattlinne i skrikig färg. Hon hör steg och dörren öppnas.

ChatGPT:
Fantastiskt! Du har redan börjat att variera din meningsstruktur och använda olika typer av ord för att måla en mer levande bild. Här är några förslag för att fortsätta bygga på din text:

"När hennes ögon sakta sluter sig och sedan återigen öppnar sig, möts hon av samma främmande tavla som hänger över ett skrivbord vars utseende inte heller ringar några klockor. Den känsla av förvirring som omsluter henne blir bara starkare när hon reser sig upp ur sängen och märker att det slitna, bekväma pyjamasen hon brukar bära har ersatts av ett skimrande nattlinne i en iögonfallande färg. Ljudet av steg når hennes öron, och i nästa ögonblick öppnas dörren till rummet med en svag knarr."

I det här exemplet försökte jag använda olika sätt att beskriva händelserna och undvika upprepningar av ord och meningsstrukturer. Nu är det din tur att fortsätta texten och experimentera vidare med ditt språk!


_____


Kommentarer