What is AI - kort introduktion för eleverna

Desinformation i kristid


Vi översköljs ständigt av diverse desinformation. Det har blivit vardagsmat för oss. Men om desinformationen kommer i kristid? Vad händer, hur känner vi och reagerar då?

Ett av tre scenarier om kris och krig producerat av Myndigheten för samhällsskydd är värt att ta upp med eleverna i samband med lektioner i källvärdering. Scenariot Terrorattacken mot kärnkraftverket kan bilda underlag för diskussion kring desinformationens konsekvenser i kristid. 

Läs högt för eleverna och diskutera!

_____


Myndigheten för samhällsskydd - MSB. (2023). Scenario: Terrorattacken mot kärnkraftverket. www.msb.se. https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/scenarier-om-kris-och-krig/terrorattacken-mot-karnkraftverket/


AI bild genererad med Bings Image Creator

Kommentarer