What is AI - kort introduktion för eleverna

Screencast-O-Matic har blivit ScreenPalMitt favoritverktyg Screencast-O-Matic för att spela in handledningar, har bytt namn och heter nu ScreenPal. Verktyget är fortfarande gratis om man inte gör så många videor i månaden....

Verktyget är lätt att använda - precis som den gamla versionen. Spela in din skärm, eller filma med din webbkamera - eller både och till musik. Du kan alltid editera det du spelat in. När du är klar sparar du på din dator och delar sedan antingen som en fil eller laddar t ex upp på YouTube.

Använder du dig av Windows 11 så finns också det inbyggda klippverktyget som även fungerar som skärminspelare. Men vad jag förstår finns inte funktionen att du samtidigt kan spela in med webbkameran.... men jag har inte provat.

Kommentarer