"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Johan Falk - Föreläsning från SETT 2024


Under årets SETT-mässa pekar Johan Falk från Skolverket på några viktiga nedslagspunkter i sin föreläsning och ger därmed oss många funderingar att klura på tillsammans med kolleger eller i ensamhet.

Förändringstiden accelererar - hur kan vi möta denna utmaning? Hur påverkas arbetsmetoderna i skolan? Hur ska skolan anpassa sig till samhällets snabba förändring?

En av de mest spännande förändringarna är framväxten av personliga AI-stöd i form av lärbotar. Dessa lärassistenter har potentialen att revolutionera hur vi lär oss. De kan anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå, förklara, ställa följdfrågor och till och med tilldela uppgifter. Lärarassistenter som är ämnesexperter i alla ämnen och som integrerar de olika ämnesområden i varandra.

Men hur påverkar dessa lärbotar den gemensamma undervisningen och den individuella handledningen? Kommer det här att öka elevernas nyfikenhetslust och lärande?

Hur kommer AI att påverka läs- och skrivfärdighet när vi nu har AI som hjälper oss att sammanfatta och skriva text?

 

Hur påverkas skolbiblioteksverksamheten? 

Hur kompletterar vi som skolbibliotekarier det individuella AI-baserade elevstödet? Hur förstärker vi och handleder i detta lärande? Hur stödjer vi detta nyfikenhetslärande? Hur handleder vi i kritiskt tänkande i en värld med AI-producerat informationsmaterial med osäker kvalitet och där gränserna i de upphovsrättsliga frågorna blivit suddiga?

Slutligen, är det viktigt att reflektera över rättvisefrågan. Verktygen är föränderliga och så även kostnaderna för dessa produkter. Nya verktyg tillkommer och nya kraftfullare uppdateringar ska göras. Det räcker inte bara med ett verktyg utan hela tiden stiger efterfrågan på nya verktyg som kompletterar eller på något annat sätt måste införskaffas. Det kommer inte att vara gratis för skolorna och inte heller för föräldrarna. Hur kommer den enskilda skolan med små resurser att tackla denna kapplöpning när allt färre kvalitetsverktyg kommer att vara gratis att använda?

UR. (2024). Sett 2024 : AI och skolan - en blick mot framtiden. Urplay.se. https://urplay.se/program/237851-sett-2024-ai-och-skolan-en-blick-mot-framtiden

Kommentarer