I valet och kvalet

Ett steg på vägen att komma i fattUppdaterad 2024-06-03

En kommitté – en AI-kommission – tillsattes av regeringen i december 2023 (dir. 2023:164 (pdf 156 kB)

 AI-kommissionen ska stärka svensk konkurrenskraft genom att identifiera behov av och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige på ett hållbart och säkert sätt.

Föreliggande snabba förändringstakt  inom AI som nu råder har kommissionen bestämt att tidigarelägga slutrapporten till hösten 2024:

Det är mot den här bakgrunden som vi i AI-kommissionen tagit det mycket ovanliga beslutet att tidigarelägga vår slutrapport till mitten av hösten 2024, i stället för den 1 juli 2025. Det ska inte tolkas som att vi tycker att ämnet kommer att vara uttömt vid det laget. Snarare är det en signal om allvaret i situationen, att Sverige tappar mark och att det inte finns någon tid att förlora. Att lägga ytterligare ett drygt halvår på analys vore en ineffektiv användning av tiden − det viktiga nu är att komma till offensiva politiska beslut som säkerställer att Sverige stärker sin konkurrenskraft på AI-området. Vi har helt enkelt inte råd att vänta.

Carl-Henric Svanberg, ordförande, AI-kommissionen


MEN! I direktiven som regeringen ger till kommissionen skrivs följande: "Kommittén ska emellertid inte lämna förslag som avser skolväsendet." ????!!! 

..... och samtidigt tar regeringen i dag ett kraftigt handslag med Microsoft! Se presskonferensen!
_______

Dir. 2023:164. Kommittédirektiv.  https://www.regeringen.se/contentassets/8cefd88e6a454da8901a399e2bfdc875/forstarkt-ai-formaga-i-sverige-dir.-2023164.pdf

Dagens industri. (2024, May 16). Svanberg: Sverige tappar mark i AI-revolutionen.  Dagens industri. https://www.di.se/debatt/nu-avgors-sveriges-framtid/

Regeringskansliet. (2024). Statsministern håller en pressträff tillsammans med Microsoft [YouTube Video].  https://www.youtube.com/live/nxLXdqubvEo?t=476s

Kommentarer