I valet och kvalet

Varför tjatar jag så mycket?Varför tjatar jag så mycket om AI och språkmodeller här på Skolbiblioteksresursen? Kanske tänker du så och tycker att en blogg om skolbiblioteksverksamhet - även om den är en idéresurs med förtecken digital delaktighet - inte borde vara så fullmatad med allt det här nya.

Vi lever just nu mitt i ett teknikskifte som vi inte ens kan ana utvecklingen av. Det går fort. Rasande fort. För en mycket stor del av befolkningen som inte har koll på AI-nyheterna kommer man en dag vakna upp i en science fiction värld. Våra elever kommer från olika bakgrunder med varierande tillgång till teknologi och digital kompetens. Genom att ha en djup förståelse för AI kan vi hjälpa alla elever, oavsett deras startpunkt, att utveckla de färdigheter som krävs för att navigera och lyckas i en digital värld.

Skolbibliotekarien är ofta den första som eleverna vänder sig till när de behöver hjälp med sin informationshantering. Detta innebar att vår yrkesroll har en unik position för att forma deras förståelse av den digitala världen och utjämna digitala klyftor. Som lärare och skolbibliotekarier har vi en central roll i att utjämna digitala klyftor. 

Kunskap om AI och den utveckling som nu sker när det gäller olika språkmodeller, ser jag som en nödvändig del av vår professionella utveckling. Det är inte bara en trend utan en grundläggande förändring i hur vi interagerar med information och teknologi. Genom att hålla oss uppdaterade och därmed få en kontinuerlig kunskapsgrund kan vi bättre stödja våra elever och bidra till en mer jämlik digital framtid.

Teknologin utvecklas just nu som den aldrig tidigare gjort, med stor betydelse för framtidens arbetsmarknad som kommer att kräva kunskaper inom AI och digital kompetens. En arbetsmarknad som kraftigt kommer att omstruktureras.  AI och stora språkmodeller, påverkar redan många aspekter av våra liv, från hur vi söker information på nätet till hur vi interagerar med tekniska enheter. Dessa teknologier blir alltmer integrerade i olika yrkesområden, vilket innebär att våra elever behöver förstå dem för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Genom att förstå, handleda och undervisa om dessa ämnen kan vi förbereda eleverna för framtida utmaningar och möjligheter. Det handlar inte bara om att använda tekniken, utan också om att förstå dess potential liksom dess begränsningar.

Din roll är ovärderlig i detta arbete!  

AI och digital kompetens är inte bara trender, utan grundläggande färdigheter i vårt moderna samhälle. Genom att förstå och använda dessa teknologier kan vi - tillsammans med våra lärarkollegor - göra en betydande skillnad i våra elevers liv och, oavsett deras bakgrund, erbjuda kunskap och färdigheter som krävs i ett samhälle med AI som förtecken.

Jag hoppas att du, genom att hänga här på SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN, känner inspiration och nyfikenhet att utforska och lära dig mer om AI och stora språkmodeller..... och gärna förmedla vidare dina erfarenheter och tips!


Kommentarer