I valet och kvalet

Forskningen visar betydelsen av skolbibliotekarier


Råg i ryggen kan behövas ibland. Forskning - mestadels från USA - visar hur betydelsefulla vi som skolbibliotekarier är.

Why school librarians matter: What years of research tell us - kappanonline.org

Why school librarians matter: What years of research tell us - kappanonline.org. (2018). kappanonline.org. Retrieved 16 April 2018, from http://www.kappanonline.org/lance-kachel-school-librarians-matter-years-research/

Kommentarer