I valet och kvalet

Ett helt nummer med skolbiblioteket i fokus

Bild av Robin Higgins från Pixabay 

Ett helt nummer med skolbiblioteket i fokus

Biblioteksbladet ägnar ett helt nummer åt skolbiblioteksverksamheten. Mitt skolbibliotekshjärta klappar och slår dubbla slag.

Skolbiblioteken är en sten i skon, säger Gustav Fridolin, när han blir intervjuad i detta nummer. Med  det menar han att han inte nådde hela vägen fram med sin bibliotekspolitik kring skolbiblioteksverksamheten under sin tid som utbildningsminister. Nu leder han den spännande utredningen som vi alla väntar på! Följ hans uppmaning: – Jag hoppas bibliotekarier runt om i landet läser utredningen och blir en del av den lokala diskussionen. Jag vill att de engagerar sig i remissbehandlingen. Läs det intressanta reportaget!

I detta nummer publiceras också 569 rektorers svar på sex frågor. På frågan "Arbetar din skola med bestämda kvalitetskriterier för att bedöma hur biblioteket bidrar till skolans måluppfyllelse?", svarar 75 % av rektorerna att så inte är fallet!

Och missa inte heller att läsa intervjun med vår skolbibliotekshjälte Anette Holmqvist. Anette som tog skolbiblioteksfanan med sig in i Skolverkets korridorer och som har gjort stordåd när det gäller både källkritik och skolbiblioteksverksamhetens del i detta. Utan Anette hade säkert skolbiblioteksverksamheten fortfarande stått och stampat i farstun till Skolverket.

Detta och mycket mycket mer hittar du i detta nummer av Biblioteksbladet!


______Monica Nilsson-Ehrenstråle______


Biblioteksbladet. (2020). Nr 6 / 2020 - Biblioteksbladet. [online] Available at: https://www.biblioteksbladet.se/etidningen/06-20/ [Accessed 2 Dec. 2020].


Kommentarer