"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Forskning kring arbetsintegrerat lärande för tillverkningsindustrin
Vi är många som följer - och följt under många år - Stefan Pålssons (@stefan_palsson)  kunniga och intressanta spaningar kring det livslånga lärandet med digitalt fokus. Ett område som för oss skolbiblioteksfolk ligger oss varmt om hjärtat. I våra skolbiblioteksverksamheter strävar vi efter att ge eleverna verktyg till ett livslångt lärande, bl a genom att via en pedagogiskt genomtänkt användning av digitala verktyg visa på digitaliseringens möjligheter. 

Nu meddelar Stefan att det blivit ny design och ett vidgat fokus på SpaningenSpaningen under RISE: s paraply (Sveriges forskningsinstitut) publicerar artiklar om pågående teknik- och samhällsutvecklingen med fokus på vad det innebär för utbildning och lärande. Denna omvärldsbevakning är en fortsättning på Stefans tidigare omvärldsbevakningar Det är med glädje och nyfikenhet jag kommer att följa i Spaningens spår. 

I nyhetsflödet V 19 på Spaning berättas om ett intressant och viktigt forskningsprojekt kring arbetsintegrerat lärande inom tillverkningsindustrin.

Stefan skriver:

"Den digitala utvecklingen ger många spännande möjligheter att integrera lärandet i det dagliga arbetet. Verktyg och maskiner kan till exempel utformas så att de ger återkoppling till användaren. Lärande handlar om samspel, och ett samspel med ett verktyg eller en digitaliserad maskin är alltså ett slags lärande som blir en integrerad del av arbetsprocessen."

För att produktionspersonal ska kunna möta kraven som den snabba utvecklingen kräver finns det ett stort behov av adekvat kompetensutveckling inom industrin. Personalens utbildningsbakgrund varierar och så även lusten och motivationen att lära om och lära nytt.  Forskningsprojektet Digital pedagogik - kompetensförsörjning för industrin  ska handla om digital pedagogik med fokus på metodutveckling, pedagogik för framgångsrikt lärande, samt möjligheter till skalbart och digitalt förstärkt lärande. Ett projekt som säkert kommer att ha flera beröringspunkter med hur vi inom skolbiblioteksverksamheten bättre kan utveckla våra metoder och pedagogik.

_____

MER OM RISE Research Institutes of Sweden 


RISE. (2022, May 13). Ur nyhetsflödet vecka 19 - Spaningen. Spaningen. https://www.spaningen.se/ur-nyhetsflodet-vecka-19-2/Kommentarer