Boktips på video

Policy för skolor i användandet av AISkolorna behöver nu så fort det går att skapa en AI-policy. Vilket inte är en lätt uppgift! Det är en delikat uppgift med tanke på den påverkan och  föränderlighet som tekniken nu innebär för skolans värld. I gruppen AI i utbildning på Linkedin tipsade Danny Stacey om en artikel av Matthew Wemyss som gjort ett förslag på en sådan policy som är baserad på UNICEF:s riktlinjer för barn och AI. Huvudlinjen i dokumentet är att AI ska förstärka och komplettera och inte ersätta mänskliga förmågor -  och att poängtera rättvisa, ansvar och transparens. 

Läs och begrunda tillsammans med din rektor och lärarkollegor!Wemyss, M. (2023, August 15). Finding the Right Balance: Reflections on Writing a School AI Policyhttps://matthewwemyss.wordpress.com/2023/08/15/writing-a-school-ai-policy/

Bilden AI-genererad av Bing Image Creator

Kommentarer