"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Hur kan vi verka för en AI-utbildning i skolan för alla?Det är inte lätt att veta vad som gäller för ChatGPT i skolan. Oron för överträdelser av dataskyddskraven skapar en känsla av osäkerhet och frustration. Dataskyddsförordningen (GDPR) sätter vägspärrar för skolans personal och gör att de hamnar på efterkälken i den snabba utvecklingen som sker, när de i stället borde sätta hög fart för att hålla jämna steg med eleverna som redan använder dessa verktyg. 

Få vågar därför använda verktyget.

"Vi befinner oss i en labyrint av entusiasm, rättsliga begränsningar och outforskad mark" (Stacey, D, 2023).

Pedagorer och skolbibliotekarier behöver alla AI-litteracitet. En förmåga som bygger på den traditionella medie- och informationskunnigheten (MIK) och omfattar användaraspekten utifrån AI:ns speciella byggstenar. Att förstå och kunna interagera med AI på ett effektivt, analytiskt sätt med ett medvetet källvärderande angreppssätt, är avgörande i dagens samhälle där användningen av AI blir allt vanligare.  AI-verktygen är lätta att använda men utan handledning är risken stor att att eleverna hamnar fel.

Hur gör vi för att kunna verka för en AI-utbildning i skolan för alla? Hur passerar vi igenom vägspärrar på ett säkert sätt?

Skolverket är på tårna. Just nu ligger en remiss ute för yttrande kring ny kurs i artificiell intelligensgymnasieskolan höstterminen 2024. En remiss som omfattar ämnesplan, programstrukturer och föreskrifter om lärares kompetens inom ämnet.

Dessutom läs Skolverkets Råd om ChatGPT och liknande!

--------

Skolverket. (2023, October 30). Remiss: Artificiell intelligens – nytt ämne som föreslås gälla redan från höstterminen 2024. Skolverket.se. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2023-10-30-remiss-artificiell-intelligens---nytt-amne-som-foreslas-galla-redan-fran-hostterminen-2024

Skolverket. (2023). Råd om Chat GPT och liknande verktyg. Skolverket.se. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/rad-om-chat-gpt-och-liknande-verktyg

‌‌Stacey, D. (2023). Moment 22 – AI i klassrummet och GDPR utmaningar. Eduai.se. https://www.eduai.se/2023/10/29/moment-22-ai-i-klassrummet-och-gdpr-utmaningar/


Bilden skapad via Bing Image Creator 

Kommentarer