DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

Läslistor - delredovisning från Skolverket


Du känner säkert redan till Skolverkets och Kulturrådets pågående arbete med att ta fram läslistor för skönlitteratur. Delredovisningen kom i slutet av maj 2024 och går att ladda ner i pdf från Skolverket och Kulturrådet. Det övergripande syftet är:

... att väcka barns och elevers intresse för litteratur och få fler barn och elever att läsa. Läslistorna ska, utöver att innehålla en varierad repertoar av texter med både historisk betydelse och nutida relevans, upplevas som ett stöd och som en resurs för undervisning av god kvalitet och dessutom bidra till öppna samtal om litteraturundervisning och val av litteratur

Vad man än kan tycka och tänka kring uppdraget så innehåller texten i delbetänkandet klokskap som kan användas för oss alla i vår reflektion kring uppdraget att stimulera till läslust.

Men visst finns det aspekter kring det här med läslistor - även om fenomenet ska vara frivilligt. Förkärleken hos en del lärare med listor och handledningar, kan göra det hela till en, - för läraren trygg men stagnerad - måste-lista för eleverna. Bristande föränderlighet och individualitet kan bromsa och i stället få motsatt effekt i läslustarbetet. Denna aspekt tillsammans med styraspekten tar Erik Helmerson upp i en ledarartikel i DN.

Böckerna som tagits fram tar bland annat upp frågor som ”utanförskap, uppväxt, identitet och klass”, enligt Tammi Gustafsson Nadel på Skolverket: det är böcker som ”kan väcka samtal om olika värdegrundsfrågor”.

För Gud förbjude att man skulle hålla sig till verk som är värdefulla i sig. Som tar andan ur en, som utvecklar fantasin, som rent av får en att glömma all värdegrund för en stund. Ursäkta, men klass och identitet kanske vi kunde diskutera på andra lektioner än de i svenska?
Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med kommande läslistor. Men risken är stor att man i skolan nöjer sig med att ha utfört sitt uppdrag om man kört igenom listorna med barnen - och att man kör dessa listor år från år. 

En skolbibliotekarie som har huvudet fullt med bra boktips och som brinner för uppgiften att väcka läslust i klassrummet hos eleverna är så mycket mer effektivt! Kontinuerliga bokprat väcker den mest ovilliga läsaren till att hitta rätt bok!
________

Helmerson, E. (2024, June 13). Kultur är inget verktyg – håll politiken borta från er kanon. DN.se; Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-kultur-ar-inget-verktyg-hall-politiken-borta-fran-er-kanon/

Uppdrag om framtagning av läslistor - Delrapport

Bild AI-genererad via Image Creator från Designer

Kommentarer