I valet och kvalet

Skolbiblioteksverksamheten - Inte om utan hur

Skolbiblioteksverksamhet - inte om utan hur

I webbinariet Världens bästa skolbibliotek fick vi lyssna på Gustav Fridolin som berättade om den pågående utredningen kring skolbibliotek. Tyvärr fick ingenting kring resultaten från utredningen presenteras - så det får vi vänta med tills utredningen är klar. 

Det konstateras i alla fall att likvärdigheten på skolbiblioteken brister. Lagen som redan reglera att det ska finnas skolbibliotek tolkades mer som regler om själva rummet skolbibliotek medan man nu ska tydliggöra hur verksamheten skall se ut. Utredningen behöver inte diskutera om det behövs ny lagstiftning utan hur en ny lagstiftning ska se ut. Det känns ju gott.

Förslaget kommer att skickas ut på remiss. Remisser som även den enskilde skolbibliotekarien kan kommentera och ge sina synpunkter på.

Hur viktiga skolbiblioteken är kan vi också läsa i betänkandet av kommittén - Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet  - med Carl Heath som särskild utredare:  

Kommitténs bedömning: För att stärka skolans och vuxenutbildningens bidrag till ökad medie- och informationskunnighet bör bl.a.

– undervisningen när det gäller digitala medier utvecklas,

– en förstärkt kompetensutveckling för lärare och personal inom skolbiblioteken genomföras,

– skolbiblioteken som en pedagogisk resurs i skolans undervisning med medie- och informationskunnighet stärkas och,

– tillgången till biblioteksservice inom vuxenutbildningen utökas.

I helgen nåddes vi av beskedet att skolbiblioteksverksamheten i Trelleborg ska läggas ner. I Biblioteksbladet läser jag om hur man bollat över hela börsen för skolbiblioteksverksamheten till bildningsnämnden. Frågan kommer att avgöras i Trelleborgs kultur- och fritidsnämnd i mitten av december.

Detta som kallas skolbiblioteksverksamhet är en konturlös skepnad - inte olikt den Flygande Holländaren av Rydberg. Ett spökskepp som inte är välkommet någonstans.

Han söker hamn, varhelst han kan, 
och strand, vart än han kom; 
men vill han göra redden an, 
då svänger skeppet om, 
en vindstöt spänner varje fåll 
och buktar varje klut 
och slungar skutan som en boll 
på vida havet ut.

Vi får hoppas att Gustav Fridolin äntligen kan ge detta skepp en trygg hamn.


______Monica Nilsson-Ehrenstråle______

Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat  (2020). Regeringskansliet. Tillgänglig på Internet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202056/

Håller Trelleborg på att avveckla sin skolbiblioteksverksamhet? I BiS - Bibliotek i Samhälle

Biblioteksbladets artikel

Kommentarer