DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

Skolbiblioteksfrågan på Almedalsveckan - se liveinspelningI mitten av juni kom lagrådsremissen Stärkta skolbibliotek med förslag på ändringar i skollagen. Pressmeddelandets rubrik: Nu ska alla elever få rätt till bemannade skolbibliotek. I 
lagrådsremissen beskrivs också vad som ska definieras och avses med ett skolbibliotek och  ändamålet med verksamheten ska tydliggöras. 

Många frågor väcks kring hur detta ska lösas. Stärkta skolbibliotek – hur och till vilken nytta? var rubriken för en livedebatt i Svensk Biblioteksförenings regi under Almedalsveckan. Ta del av livedebatten med David Lindberg, utbildningsdepartementet, Lovisa Lanryd, Timbro, Madelaine Jakobsson, SKR, Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola, Helene Öberg, Svensk biblioteksförening och där Thord Eriksson, Biblioteksbladet var moderator.

Vi får se vad det blir av det hela. Tyvärr hör jag i bakhuvudet sagan om Mäster Skräddare....:-)

Några tidigare inlägg om skolbiblioteksfrågan:


Fler inlägg hittar du om du bläddrar i kategorin Administration!_______

Regeringskansliet. (2024, June 17). Stärkta skolbibliotek. Regeringen och Regeringskansliet. https://regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2024/06/starkta-skolbibliotek/

‌Svensk biblioteksförening. (2024, June 27). Facebook Live. Facebook.com. https://www.facebook.com/Svbiblioteksforening/videos/7559992667429165

Kommentarer