Inlägg

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Vill du premiera någon speciellt?

Arkiv för svartvita illustrationer

Tyck till och fyll i!

Knyta i hop säcken

Biblioteksstatistik

MIK - ett mångfacetterat begrepp

Valpaket till skolbiblioteken

Inköpsförslag

Forskning kring arbetsintegrerat lärande för tillverkningsindustrin

Lista med sammanställning av handledning till Canva

Använd mallar för att göra seriestrips

Att spana på sin omvärld

Modeller för samarbete

Kartläggning MIK och grundskolans nya kursplaner

En guide för att göra seriestripp med Canva

Skolbibliotekarien som brygga över digitala klyftor