Inlägg

DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

AI och språkmodeller - Bing och ChatGPT berättar

Policy för skolor i användandet av AI

AI fixar upplägget kring föräldramötet

Lättillgänglig AI-porr gör sitt intåg

Så här gör du - Whiteboardtavla med länkade bilder

Samlade blogginlägg om AI i undervisningen

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Informationskrig och luriga bilder

Skönhetsideal skapat av AI

Ny uppgift för skolbibliotekarien: Hur skriver man bra promptar?

Skolbibliotekarens allt viktigare roll för elevernas läs- och skrivutveckling

Uppdaterad version AI och skolan

Grundkurs i AI - Internetstiftelsen

Håll koll på AI för utbildning

Be ChatGPT undervisa dig i engelska

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT